1990'lı yıllar Türkiye için ’’perakendecilik çağı’’ nın başladığı yıllardır. 1980'lerde başlayan liberalleşme politikaları, tüketim malları ithalatı, yabancı sermaye teşviki, bakkallardan süpermarketlere, sonrasında da hipermarket ve alışveriş merkezlerine geçiş, perakendeciliğin bir sektör olarak ağırlığını hissettirmesini sağlamıştır. Baş döndürücü bir hızla gelişen teknoloji ise sektörü ve rekabet gücünü yeni kurallara göre şekillendirmiş, dağıtım ve lojistik profesyonel bir iş kolu haline gelmiştir.

     Hangi sektörde olursa olsun, değişen konjonktürlerle beraber oluşan yeni düzenlemeler o sektörde varlık gösteren kuruluşların bu döngüye ayak uyduracak şekilde re-organize olmalarını zorunlu kılar. Bu nedenle kendi sektörümüz açısından değerlendirildiğinde hali hazırdaki geleneksel pazarlama ve satış anlayışının da yerini çağdaş bakış açılarına bıraktığını açıkça görebiliriz.

     Perakendecilik sektöründe, üreticiden dağıtımcıya ve distribütöre, toptancıdan nihai tüketiciye uzanan bağ nedeniyle, sürecin her aşamasında yer alan farklı kuruluşlar yaşam grafiklerini üst seviyelere çıkarmak için kurumsallaşma faaliyetlerine hız vermek gerektiğini fark etmişlerdir.

     Kurulduğu günden bu yana, sektörel gelişmeleri yakından takip ederek kendi kurumsal yapısını bu paralelde düzenlemeyi öncelikli hedefleri içine yerleştiren Çalışkan Pazarlama, bu sayede şirket gelişim çizgisini de daima yukarılara taşımıştır.

Üreticilerle kurulan profesyonelliğe dayalı işbirliği, güçlü satış kadrosuyla gelişen bayi ağı, müşteri odaklı hizmet anlayışı her zaman Çalışkan Pazarlama'nın kurumsal felsefesinin temel dayanak noktalarıdır.

     Çalışkan Pazarlama'nın gelecek hedefleri bugün de, bu felsefenin ışığında oluşturulmaktadır. Amacımız iş ortaklarımız ve müşterilerimizle birlikte sektöre katma değer sağlarken, ortak hedefler doğrultusunda hareket etmek, kazanmak ve kazandırmaktır.

Search